geometrické plány, vytyčovací práce,
výškopisné a polohopisné plány, účelová měření

- zaměřování budov (pro kolaudace, úvěry apod.)
- zaměřování pozemků
  (pro odkupy, prodeje, darování pozemků apod.)
- zaměřování rozsahu věcných břemen
- vytyčování hranic
- zaměřování inženýrských sítí
- měření pro projekční a stavební práce

KOREKTNÍ JEDNÁNÍ, KRÁTKÉ TERMÍNY, CENY DOHODOU.

Objednávku lze většinou zadat telefonicky.

- hlavním údajem zadání je lokalizace
   název katastrálního území a dotčené parcelní číslo.

Osobní kontakt na adrese: U Cukrovaru 12, 747 05 Opava.

Kancelář

RNDr. Vít Balner

tel.: 603 212 392

email: vit.balner@seznam.cz

Ing. Roman Novotný

tel.: 605 290 694

email: arialahti@seznam.cz